Een dankbaar persoon

Jullie kennen die uitdrukking toch wel: “12 banen en 13 ongelukken”? Nou, hier is er zo één. Een lange loopbaan in verschillende functies en posities en op gegeven moment gebeurt er iets in je leven dat alles weer op zijn kop zet. Zo ben ik 2019 op 61-jarige leeftijd vanuit een bijstandspositie via de Stipregeling van de gemeente Den Haag bij Stichting Jeugdwerk terecht gekomen. Werkloos en ook uitzichtloos.
De belangrijkste basis die ik uit mijn carrière meebreng is de transpersoonlijke therapie, van waaruit ik mijn visie op het leven en maatschappij heb opgebouwd. Ik heb jaren met neurotische cliënten gewerkt. Vrijwel alle neurotische en levensproblemen bij volwassenen komen voort uit de kindertijd. Het is heel belangrijk voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen in veiligheid en geborgenheid. Een van de voorwaarden van een gezonde ontwikkeling is dan ook ‘welbevinden’. Niet alleen thuis maar vooral ook buitenshuis, dus ook op school (opvang, voorschool, PO, VO).


Stichting Jeugdwerk heeft behalve culturele activiteiten en begeleiding voor kinderen, jongeren en ouders uit de wijken in het centrum van Den Haag, ook een tak ‘samenwerkende scholen’ vanwaar uit zij lessen LKP (leer kansen profiel) op de scholen verzorgt. Vanuit die tak heb ik de kans gekregen de opleiding Onderwijsassistent te doen. Dit is een grote wens van mij: iets te kunnen betekenen in het onderwijs om zoveel mogelijk de kansenongelijkheid helpen in te dammen en te helpen de achterstanden van de kinderen in te halen. Dit heeft altijd al mijn interesse gehad, maar ben er nooit aan toegekomen om er iets van te maken.


Ik vind het dan ook geweldig om samen met mijn collega’s op de verschillende scholen in de wijk les te geven en daarnaast in de buurthuizen activiteiten te doen met de kinderen. Ook heel leuk en boeiend is in de vakanties scholen te ondersteunen in de extra lessen die daar verzorgd worden vanwege de achterstanden.In deze corona-tijd zijn die achterstanden overigens helemaal een hot item omdat er verwacht wordt dat die door de sluiting van de scholen dit en vorig jaar pas over enkele jaren kunnen zijn ingehaald. Dat betekent de komende jaren veel werk voor het onderwijs waarin extra geïnvesteerd zal (moeten) worden.


Hier is een belangrijke taak weggelegd om de scholen te ondersteunen in hun werk en de kinderen en jongeren te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik stel het enorm op prijs dat hier bij Stichting Jeugdwerk Den Haag en Carrière Boost mij de kans wordt geboden om in samenwerking met mijn geliefde collega’s deze doelen te verwezenlijken.