Silvy

We stellen voor: Silvy!Ze geeft o.a. taalles aan STiP-medewerkers die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van de Nederlandse taal.Mijn naam is Silvy Mikoen. Ik ben getrouwd en heb 3 zonen. Sinds 9 januari 2012 ben ik in dienst bij St. Jeugdwerk als docent NT2 voor het project Ouder en School. Voordat ik lesgaf heb ik 12 jaar bij de bank gewerkt. In 2000 heb ik zelf ontslag genomen om voor mijn kinderen te zorgen. De vader van mijn kinderen en ik gingen namelijk uit elkaar. Mijn interesse voor het lesgeven kreeg ik toen ik ouderhulp werd op de school van mijn kinderen. Ik besloot toen de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) te volgen. Deze had ik in deeltijd gevolgd.

Sinds 2004 ben ik actief op het gebied van het Nederlands als tweede taal (NT2): eerst als vrijwilligster, later bij ROC Mondriaan, ID-college en ROC Leiden. In 2005 ben ik als derdejaars pabostudent bij ROC Mondriaan begonnen. Daar heb ik alfabetisering en inburgering gegeven. Ik ontdekte dat ik het heel leuk vond om met volwassen te werken i.p.v. met kinderen. In die tijd was ik ook bijstandsmoeder en moest ik wel weer aan de slag van de sociale dienst. Ik was eerlijk gezegd ook niet meer gemotiveerd om les te geven aan basisschoolkinderen omdat ik al les gaf bij ROC Mondriaan. Via ROC Leiden heb ik mijn lesbevoegdheid beroeps-en volwasseneducatie behaald. Via een ex-collega ben ik bij St. Jeugdwerk voor het project Ouder en School aan de slag gegaan.

Naast dit project geef ik ook extra taalondersteuning aan peuterleidsters en medewerkers die in de STiP-regeling vallen. Ik heb dus heel veel ervaring met het lesgeven aan verschillende niveaus; van analfabeten tot en met niveau 3F. Ik werk met veel plezier als NT2 docent. Ik vind het een leuk en uitdagend werk om de doelgroep te begeleiden in hun ontwikkeling; van sociaal isolement tot een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Hierbij vind ik aandacht voor de individuele situatie van de cursist belangrijk. De diversiteit aan cursisten, achtergronden en niveaus maakt dat er veel afwisseling is en dat ik scherp moet blijven. Het is mijn taak te zorgen voor een plezierige en veilige leeromgeving en als dat lukt, ben ik in mijn element! Goed Nederlands kunnen spreken, schrijven en lezen is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol doorlopen van een Nederlandstalige opleiding of loopbaan.

Mocht je moeite hebben met het Nederlands of twijfelen aan je niveau, dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek.